Databázový systém

Databázový systém (SŘBD) je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází. Databázový systém musí být schopen efektivně pracovat s velkým množstvím dat a spravovat jej.

Pro práce s daty podporují SŘBD zejména funkce:
CREATE - vytvoření báze dat
INSERT - vkládání dat
UPDATE - aktualizace dat
DELETE - rušení dat
SELECT - výběr z báze dat

Mezi SŘBD patří takové programy jako Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix a další. Tyto programy ale nejsou nijak levné, naštěstí jsou některé šířené zdarma jako freeware - např. MySQL, mSQL a PostgreSQL.

Příklady některých systémů řízení báze dat: